əcəlsiz

əcəlsiz
z. Əcəli çatmadan, vaxtsız, vaxtı çatmadan. <Rəsul:> Budur, bu gün dörd cavan əcəlsiz dünyadan getdi. Ə. H.. Əcəlsiz öldürür məni firqətin; Əyibdir qəddimi dərdin, möhnətin. Aşıq Şəmşir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • əlsiz-ayaqsız — sif. və is. Bacarıqsız, aciz, yazıq, köməyə möhtac. Əlsiz ayaqsız adam. – <Əmiraslan bəy:> O, nizami qoşun deyil, əlsiz ayaqsız . . kasıb küsublardan toplanmış dəstədir. S. S. A.. Məni göndəribdir bura kəndin ağsaqqalları; Əlsizayaqsızları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlsiz — sif. 1. Əli, ya əlləri olmayan. Bir Əlsiz adam. 2. Bax əlsiz ayaqsız. Cəlil ağa özü keçmişdə fəqir olduğundan çox rəhmli idi və harada bir ittifaq düşsəydi, fəqirlərə, əlsizlərə kömək edərdi. İ. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əməlsiz — sif. Sözünə, vədinə əməl etməyən, yaxud bir şeyə inandığı halda, onu yerinə yetirməyən, ona əməl etməyən. Əməlsiz nəsihətçi. Əməlsiz adam. // Əməli əhəmiyyəti olmayan, həyata keçməyən. Əməlsiz sözdə fayda olmaz. (Ata. sözü). // Dini ehkama sözdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əngəlsiz — sif. Əngəli olmayan, maneəsiz, asan başa gələn, çətinliklə bağlı olmayan, xatasız. Əngəlsiz iş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təməlsiz — sif. Təməli olmayan, bünövrəsiz, özülsüz, əsassız …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • falsies — fals|ies [ˈfo:lsiz US ˈfo:l ] n [plural] informal pieces of material inside a ↑bra used to make a woman s breasts look larger …   Dictionary of contemporary English

  • falsies — fals|ies [ fɔlsiz ] noun plural INFORMAL artificial breasts a. pieces of material that a woman puts inside her BRA to make her breasts look bigger …   Usage of the words and phrases in modern English

  • calces — /ˈkælsiz/ (say kalseez) plural noun plural of calx …  

  • calx — /kælks/ (say kalks) noun (plural calces /ˈkælsiz/ (say kalseez) or calxes) 1. the oxide or ashy substance which remains after metals, minerals, etc., have been thoroughly roasted or burnt. 2. lime. {Latin: small stone, lime} …  

  • falsies — /ˈfɔlsiz/ (say fawlseez) plural noun Colloquial 1. pads, usually of foam rubber, worn to enlarge the outline of the breasts. 2. a brassiere with padded cups. 3. false eyelashes. 4. false teeth …  

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”